Bu Blogda Ara

Yükleniyor...

13 Ekim 2014 Pazartesi

CUMHURİYET DEVRİ TÜRK EDEBİYATINDA DENEMECUMHURİYET DEVRİ TÜRK EDEBİYATINDA DENEME
* Deneme türü bu dönemde önemli gelişme göstermiş teknik olarak batılı anlamda ilk eserler bu dönemde ortay konmuştur. 
Deneme türünde Nurullah Ataç, Suut Kemal Yetkin, Falih Rıfkı Atay  ve Cemil Meriç gibi usta yazarlar yetişmiştir.

Deneme, yazarın gözlemlediği ya da yaşadığı olay, olgu, durum ve izlediği objelerle ya da herhangi bir kavramla ilgili izlenimleridir. Herhangi bir plâna bağlı kalmayarak, deliller getirip ispatlama yoluna gidilmeden ve kesin hükümler verilmeden kişisel görüşle serbestçe yazıya dökülen kısa metinlere denir.

Bu türün Cumhuriyet edebiyatı dönemindeki temsilcileri:
Nurullah Ataç, Suut Kemal Yetkin, Cemil Meriç, Salah Bir­sel, Melih Cevdet Anday, Sabahattin Eyüboğlu, Mehmet Kaplan, Ahmet Hamdi Tanpınar
Türk edebiyatında ilk deneme kitapları arasında
Ahmet Haşim’in Bize Göre (1928), Gurebahanei Laklakan (1928);
Paylaş

Cumhuriyet Devri Türk Edebiyatında Gezi Yazıları
GEZİ YAZISI
Bir kişinin ya da grubun, yurdun değişik bölgelerine ya da başka ülkelere yaptığı gezilerde gözleyip, izlediği, ele geçirdiği bilgi ve bulguları, anlattığı yazılara gezi yazısı denir.
Cumhuriyet devri Türk edebiyatında Önemli gezi yazarları:
1. Yurt İçi Gezi Yazıları
Aşık Cemal: Amasya Seyahatnamesi (1926).
Afet İnan: Ankara-Samsun Arasında Tarih Gezisi (1946).
Nahit Sırrı Örik: Anadolu(1939), Bir Edirne Seyahatnamesi (1941), Kayseri, Kırşehir, Kastamonu (1955).
İsmail Habib Sevük: Yurttan Yazılar (1943).
Sadri Ertem: Kıyılardan Stepe Bir Vagon Penceresinden (1943).
Ahmet Hamdi Tanpınar: Beş Şehir (1960).
Ahmet Turan Alkan: Altıncı Şehir (1992).
Yusuf Kenan Ekşioğlu: Türkiye'de Otobüsle 10.000 Kilometre (1961).
Reşat Nuri Güntekin: Anadolu Notları I, II (1936,1966).
Azra Erhat: Mavi Anadolu (1969).
Mahmut Makal: Bizim Köy (1975).
Ata Anbarcıoğlu: Gezi Anıları(II. Bölüm, tarihsiz).
Mehmet Önder: Atatürk'ün Yurt Gezileri (1975).
Taha Toros: Atatürk'ün Adana Seyahatleri (1981)...
Paylaş

12 Ekim 2014 Pazar

Cumhuriyet Devri Türk Edebiyatında Makale ve Makale YazarlarıMakale Nedir ? Makale Nasıl Yazılır?
Makale, belirli bir konuda, bir görüşü, bir düşünceyi savunmak ve kanıtlamak için yazılan yazı türüne denir. Gazete dergi ve internette yayınlanır. Ayrıca herhangi gerçeği açıklığa kavuşturmak, bir konuda görüş ve tezler ortaya koymak ve bir hipotezi savunmak, desteklemek için yazılmış olan yazılara da makale denir.Makalenin belirleyici özellikleri nelerdir?
• Düşünsel plânla yazılır.
• Yazar anlattıklarının doğruluğuna güvenmeli, anlattıklarını bir mantık çerçevesine oturtabilmelidir. Her anlattığı, önceki anlattıklarıyla çelişmemelidir.
• İşlenen konu kendinden önceki söylenmişlerden, yazılmışlardan ayrı olmalıdır.
• Okuyucuya konunun önemini kavratabilmek için örnekleme, karşılaştırma, tanık gösterme gibi nesnel verilerden yararlanmalıdır.
Makale türünün Türk Edebiyatı’ndaki önemli temsilcileri şunlardır: Namık Kemal, Ziya Paşa, Şemseddin Sami, Muallim Naci, Beşir Fuat, Hüseyin Cahit, Fuat Köprülü

Giriş Bölümü : Öne sürülecek sav, görüş ya da düşünce yazının girişinde sergilenir. Makalenin en kısa bölümüdür. Makalenin geneline göre bir iki, paragrafı geçmez. İyi bir giriş makalenin oluşmasını sağlayabilir. Giriş bölümünde, yazıdaki fikir gelişiminin hangi yönde olacağı saptanır. Okuyucu bilgi ve fikir atmosferine yavaş yavaş sokulur.
Genellikle okuyucu ilk bakışta bu bölümü okur; sararsa, ilgisini çekerse yazıyı sonuna değin okumaya karar verir. Bu yönden makalelerde girişin çok ustaca ve özenle biçimlendirilmesi gerekir. Bu bölümde konu hiçbir ayrıntıya girmeden ortaya konulur.. Bunun aşırı dolaylamalara kaçılmadan yapılması gerekir. Neyin üzerinde durulacağı, ne hakkında söz söyleneceği bir iki parağraf içinde ortaya konulmalıdır.
Paylaş

2014 2015 10. Sınıf Öğün Yayınları Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları - Anlatıma Hazırlıksayfa 41-51
Araştırma
1. Bilgi edinmek için hangi kaynaklara başvurulabileceğini ve neler yapılabileceğini araştırınız.
 Bilgi edinmek için  internet, ansiklopedi, kitaplar, dergiler gazeteler ve makaleler birinci derecede kaynaklardır. Çeşitli sempozyum, konferans, açık oturum gibi programları da dinleyerek bilgi edinebiliriz.
2. Küresel ısınma konusunda bir araştırma yapınız. Araştırma yaparken yararlandığınız kaynaklardan “Anlama ve Yorumlama” bölümünde yazdığınız yazıda kullanmak üzere notlar alınız.
KÜRESEL ISINMA NEDİR?
Sanayi devriminden beri, özellikle fosil yakıtların yakılması, ormansızlaşma ve sanayi süreçleri gibi çeşitli insan etkinlikleri ile atmosfere salınan sera gazlarının atmosferdeki birikimlerindeki hızlı artışa bağlı olarak, şehirleşmenin de katkısıyla doğal sera etkisinin kuvvetlenmesi sonucunda, yeryüzündeki ve atmosferin alt bölümlerindeki (alt troposfer) sıcaklık artışına “KÜRESEL ISINMA” adı verilmektedir.
Diğer bir tanımlamayla; insanların çeşitli aktiviteleri sonucunda meydana gelen "sera gazları" olarak nitelenen (karbon dioksit, di azot monoksit, metan, su buharı, kloroflorokarbon) gibi gazların miktarlarının artması sonucunda yeryüzüne yakın atmosfer tabakaları ve katı, yeryüzü sıcaklığının yapay olarak artması "KÜRESEL ISINMA" olarak adlandırılmaktadır.
İklim sisteminde vazgeçilmez bir yere sahip olan sera gazları, güneş ve yer radyasyonunu tutarak, atmosferin ısınmasında başlıca etken maddelerdir.
Sera gazlarının bulunmaması durumunda yeryüzünün sıcaklığının bugüne göre 30oC daha soğuk olacağı hesaplanmıştır. Bu soğuma küresel dunyayı bir çok yönden etkilemektedir.
Son yıllarda atmosferde çeşitli insan aktivitelerinden kaynaklanan nedenlerle karbondioksit, metan, ozon ve di azot monoksit gibi gazlardan oluşan seragazları, yeryüzü sıcaklığında belirgin artmalara sebep oluyor. Sera etkisinin artması, troposferin ısınmasında, stratosferin de soğuması nda en önemli etken olarak gösteriliyor.

3. Paulo Coelho (Paulu Kuelyu)’nun “Simyacı” adlı kitabını temin ediniz ve sınıfa getiriniz. Ayrıca kitabı okuyunuz.
Kitabın Konusu:
Paylaş

11 Ekim 2014 Cumartesi

2014-2015 10. Sınıf Türk Edebiyatı- Nova yayınları- Ders Kitabı Cevapları-Olay Çevresinde Oluşan Metinler (Destan)- sayfa 45-52 arası

SAYFA 45

b. Olay Çevresinde Oluşan Metinler (Destan)
1. “Destan mı yazıyorsun?”, “destan gibi” sözlerinin ne anlama geldiğini açıklayınız.
Destan yazmak: Olağanüstü bir kahramanlık göstermek.


Destan gibi: sıra dışı bir olay. Destana benzeyen.
2. a) Destan hakkında bulduğunuz bilgilerle yukarıdaki destan örneği ne kadar örtüşüyor? Bu tür şiirlere neden destan adı verildiğini açıklayınız.
Destanlar kahramanlık konularını işler. Bu şiirde de Genç Osman’ın kahramanlığı anlatılmıştır.. Bu tür şiirler kahramanlık, yiğitlik ve cesaret temalarını işlediği için destan adını alır.

b) Yukarıdaki “Destan” ile bildiğiniz bir masalı gerçeklik açısından karşılaştırınız. Benzerlik ve farklılıkları belirtiniz.
Genç Osman Osmanlı devrinde yaşamış bir sultandır, gerçekliği vardır. Masallardaki kişiler ise hayalidir.

SAYFA 46
Paylaş

2014-2015 10. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları- Nova Yayınları-coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler sayfa 39-46 arası1. Okuduğunuz şiirdeki tabiat tasvirlerini tespit ediniz. Bu tasvirlere geniş yer verilmesinin nedenlerini yorumlayınız.
Bahar (güneşi) ışıdı, eriyen kar ve buzlardan oluşan sular,
Coşkun seller (hâlinde) aktı.
Parlak (sabah) yıldızı doğdu.
Bulut gürleyerek yükseldi;
(Gökyüzünden) bardaktan boşanırcasına yağmur ve dolu yağıyor.
Hava bulutlu, (deniz üstündeki bir kayık gibi) sallanıyor;
Rengârenk çiçekler açıldı.
Cennet bahçeleri görünmüş gibi oldu.
(Havalar ısındı.) Soğuklar artık hiç gelmeyecek!
(Bahar geldi.) Kurtlar kuşlar hep dirildi;

Bir şiirde tasvirler anlatılmak istenen düşünceyi zihinde daha iyi canlandırabilmek için yer verilir. Bu sayede hem daha etkileyici hem de daha akılda kalıcı hale getirilmiş olur.


2. a) İki grup oluşturarak şiirin veznini ve duraklarını gösteriniz. Bunların ahenge katkısını tartışınız. Ulaştığınız sonuçları sözlü olarak ifade ediniz.
Paylaş

1 Ekim 2014 Çarşamba

Falih Rıfkı Atay- Hayatı- Eserleri- Edebi Kişiliği
(1894, İstanbul - 20 Mart 1971, İstanbul), Türk gazeteci, yazar, milletvekili.

Cumhuriyet döneminin en etkin gazetecilerindendir. İzmir'in kurtuluşundan sonra Mustafa Kemal ile tanışıp dostluğunu kazanan Falih Rıfkı Bey, özellikle Atatürk’ü yakından tanıtan anılarıyla ünlendi. 1923-1950 yılları arasında milletvekili olarak siyasette yer aldı. Cumhuriyetin kurucusu Atatürk’ e yakınlığı nedeniyle çok önemli olaylara tanıklık etmiş ve kişisel tarihi cumhuriyet tarihi ile özdeşleşmiştir Ayrıca Atay, Türkiye'de Türk basınında sansürün kaldırılmasının yıl dönümü olarak her yıl 24 Temmuz tarihinde düzenlenen Basın Bayramı'nın tarihini ortaya atmıştır.
İstanbul Darülfünun Edebiyat Şubesi mezunudur. 4. Ordu Komutanı Emir Subaylığı, Bahriye Nezareti Hususi Kalem Müdür Yardımcılığı, Hakimiyet-i Milliye, Milliyet, Ulus, Aksam Gazeteleri Başyazarlıkları, Yazarlık, TBMM II., III. ve IV. Dönem Bolu, V.VI., VII. ve VIII. Dönem Ankara Milletvekilliği ile II. ve III. Dönem Divan-ı Riyaset Katipliği, Divan-ı Riyaset İdare Memurluğu ve IV. Dönem Uluslararası Parlamentolar Birliği Türk Grubu Üyeliği yapmıştır. Evli ve bir çocuk babasıdır

Hayatı
Paylaş