Bu Blogda Ara

Yükleniyor...

20 Kasım 2014 Perşembe

İLESAM-AKÇAĞ Roman ve Çocuk Edebiyatı (Hikâye-Roman)-2014 (Kitap Dosyası) Yarışması


Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (İLESAM) ve AKÇAĞ Yayınevi, Türk Edebiyatına yeni eserler ve isimler kazandırmak, Türk Edebiyatına ve Türk kültürüne hizmet etmek amacıyla Roman / Çocuk Edebiyatı (Hikâye-Roman) alanında (KİTAP DOSYASI)  2014 yılında yapılacak bir yarışma düzenleyecektir.
SON KATILIM TARİHİ: 31 Aralık 2014’tür

YARIŞMANIN AMACI:
- Sanata ve edebiyata karşı bir heves oluşturmak, genç kuşaklar arasından yeni yete­nekler   çıkmasına vesile olmak,
-İnceleme ve araştırmayı teşvik etmek,
-Türk Edebiyatına yeni eserler kazandırmak,
-Türk Edebiyatına ve Türk kültürüne hizmet etmek,
-Türkçemizin güzel örneklerle zenginleşmesini sağlamaktır.

ÖDÜLLER:
ROMAN DOSYASI:
1. Olan Eser 1.500 TL. Para Ödülü ile ödüllendirilecektir.
ÇOCUK EDEBİYATI (HİKÂYE ve ROMAN) DOSYASI:
1. Olan Eser 1.500 TL. Para Ödülü ile ödüllendirilecektir.

ORGANLAR:
Paylaş

19 Kasım 2014 Çarşamba

10. Sınıf dil ve Anlatım Kitabı Cevapları- Öğün Yayınları sayfa 77 değerlendirme soruları77
1. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurunuz.
• Doğruluğu ya da yanlışlığı kişiden kişiye değişen, doğruluğu tartışılan düşüncelerin anlatıldığı anlatıma .....öznel ............... anlatım denir.
• Anlatılanların doğruluğu ya da yanlışlığı kişiden kişiye değişmeyen, deney ve gözleme da-
yanan anlatıma .....nesnel ............. anlatım denir.
• Duyu organlarımızla algılayabildiklerimizi anlattığımız anlatıma ..somut..... anlatım denir.
• Anlatıcının kendi deney ve gözlem sonuçlarına dayanarak yaptığı anlatıma ....doğrudan............anlatım denir.
• Anlatıcının kendi deney ve gözlemine dayanmayan, başkasından öğrendiklerini anlattığı
anlatıma .....dolaylı..... anlatım denir.

2. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların sonuna “D”, yanlış olanların sonuna “Y” yazınız.
• Nesnel anlatımlarda duygu, çağrışım ve izlenimlere yer verilmez. (  D )
• Öznel anlatımlarda sanatlı ifadelere yer verilir. (  D )
• “Hiçbir sanatkâr, meydana getirdiği bir şaheser olduğunu iddia etmez.” cümlesi, nesnel bir
cümledir. ( Y )
Paylaş

2014-2015 10. Sınıf dil ve Anlatım Kitabı Cevapları- Öğün Yayınları - Anlatımın ve Anlatıcının Amacı- sayfa 64-70 arası


ARAŞTIRMA
1. Sınıfınıza bilimsel, felsefi ve edebî metinler getiriniz.

2. Orman” konulu bir bilimsel yazı, bir sanat yazısı, bir de günlük hayatla ilgili yazı bulunuz. Bu
yazıları sınıfınıza getiriniz.
Orman Yangınları ve Keçilerin Önemi
Prof. Dr. İbrahim ORTAŞ, Çukurova Üniversitesi. iortas@cu.edu.tr 

Yazın gelmesini çok severim, ancak orman yangınları çıkacak diye de hep endişelenirim. Bu yaz bir tarafta ülkenin yükselen sıcak gündemi, diğer taraftan artan küresel düzeydeki kuraklık ve sıcaklar ile birlikte çıkan orman yangınları da hepimizi üzmektedir.
İki gündür Mersinin Gülnar ilçesinde meydana gelen yangında iki kişi yaşamını yitirdi, yaklaşık 50 kişi dumandan etkilendi, 200 baş hayvan yandı, 9 köyün yangından etkilendiği belirlendi. Yangının büyüklüğü uydulardan çekilen fotoğraftan da görülüğü gibi dumanları Kıbrıs adasının üzerine kadar yayılmış durumdadır. Bir tarım bilimcisi ve ekoloji gönüllüsü olarak bu yangına duyarsız kalınmaması gerektiğini düşünüyorum.
2008 yılı içinde şu ana kadar 642 orman yangını meydan geldi ve bu yangınlardan 18000 dekar orman alanı yanmıştır. Orman yangınlarının bir çok nedeni var. Bir önceki yazımda da belirttiğim gibi çoğunlukla %95 oranında insandan kaynaklandığı artık resmi ağızlardan duyurulmaktadır.
Paylaş

18 Kasım 2014 Salı

2014-2015 9. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ I. DÖNEM I. YAZILI SORULARI                                                               AAAAAAAAA
   2014-2015 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI OTAKÇILAR ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
              9. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ I. DÖNEM I. YAZILI SORULARI
1-Aşağıdaki cümlelerin karşısına  dilin hangi işlevde kullanıldığını yazınız. 10P
Leyla kapıyı aç.                                          …………………………………………………
Ne oldu sana? Bu ne hal?                       ………………………………………………….
Dün Avrasya maratonu koşusu yapıldı. ………………………………………………..
Gençler, bayramınız kutlu olsun!            ………………………………………………..
“Akşam yine akşam yine akşam               ……………………………………………….
Göllerde bu dem bir kamış olsam”          ……………………………………………….

2. Aşağıdaki tabloda boş bırakılan yerleri doldurunuz. (5+5=10p)
                              YUVARLAK      ÜNLÜLER
                        GENİŞ
                     DAR
……………………………………
……………………………………

3.  Aşağıdaki ifadeler doğru ise karşılarındaki paranteze “D” yanlışsa “Y” yazınız.(5x2 =10p)

A- Türkçe yapısı bakımından çekimli diller grubuna girer.         (   )
Paylaş

2014 2015 9. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ I. DÖNEM I. YAZILI SORULARI2014-2015 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI OTAKÇILAR ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
              9. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ I. DÖNEM I. YAZILI SORULARI

1.Aşağıdaki cümlelerde dil hangi işlevlerde kullanılmış karşılarına yazınız? (5x2 =10 p)
Eyvah, ders çalışmayı unuttum!                                ………………………………………..
Lütfen yüksek sesle konuşmayın.                             ………………………………………..
Yarın hava sıcaklığı on derece artacak.                    ………………………………………..
Mısra sonlarındaki ses benzerliğine kafiye denir.   ………………………………………..
Sobaya odun attın mı?                                                 ………………………………………..
2.Aşağıdaki yargılar doğru ise (D),yanlış ise (Y) koyunuz? (5x2 =10 p)  
(   ) Günlük hayatta konuşurken kullandığımız dile yazı dili denir.
(   )Dil en gelişmiş iletişim aracı değildir.
(   )Dil göstergelerinin nasıl oluştuğu kesin olarak bilinmemektedir.
(   ) Geleneklere uygun davranışlar sergilemek doğal gösterge örneklerindendir.
(   )Gösterge sistemlerini inceleyen bilime gösterge bilimi denir.

3.Aşağıdaki boşlukları uygun ifadelerle doldurunuz?(5x2 =10 p)
* Türkçenin ……………………..ile ………………………olmak üzere iki lehçesi vardır.
* Günlük hayatta insanların karşı karşıya geldikleri her an için kullandıkları doğal dile……………….denir.
* Bir Urfalı ile Ordulunun farklı konuşmasına……………………………denir.
* Bir Kırgız ile bir Azeri’nin farklı konuşmasına ………………………denir.
Paylaş

2014 -2015 10. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ I. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI VE CVAP ANAHTARI                                                                BBBBBBBB
      2014-2015  EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI  OTAKÇILAR ANADOLU İMAM HATİP  
         LİSESİ 10. SINIFLARTÜRK EDEBİYATI  DERSİ I. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI
1-      AL PER TUNGA
     Ulaşıp eren börleyü            Afrasiyap’ın ardından ıstırapla insanlar kurt gibi ulur.
     Yırtıp yaka örlayu                Yakalarını yırtarak feryat ederler.
     Sıkrıpüniyurlayu                   Bir çığırtkan gibi sesleri titrer.
     Sıgtapközi örtülür                Gözleri gözyaşlarıyla örtülene dek ağlarlar

a)      Yukarıdaki şiirin nazım türü nedir?(2p) …………………………..
b)      Yukarıdaki şiirin nazım birimi nedir?(2p) ………………………….
c)       Yukarıdaki şiirin ölçüsü nedir?(2p)……………………………………
d)      Yukarıdaki şiirin uyak ve rediflerini  gösteriniz.(4p)………………………………………………………

2-Aşağıdaki cümlelerin başına yargılar doğru ise “D “ yanlış ise “Y” yazınız. (20p)
(    )  Sagu ve koşuklar söylendikleri dönemin hayat tarzına ışık tutarlar.
(    ) Eski Türk şiirinde genellikle tam uyak kullanılır.
(    ) Eski Türk şiiri dini unsurlar görülmez.
() Edebiyat tarihi için “sanatçılar ” önemli bir öğedir.
() Kaside İslamiyet öncesi Türk edebiyatı ürünü değildir.
()  Kutagdu Bilig Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılmıştır.
Paylaş

2014-2015 10. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ I. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI VE CEVAPLARI  AD-SOYADI:
  SINIF ve NO:                                               AAAAAAAAAAAA A
          2014-2015  EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI OTAKÇILAR ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
                 10. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ I. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI

1- Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Cümledeki bilgi doğruysa “D”, yanlışsa “Y” yazınız. (20 P)

a) (   ) Koşma ve gazele benzeyen lirik şiirlere Sözlü Edebiyat Döneminde verilen isim taşlamadır.
b) (   ) Cengiz Han Destanı, Kırgız Türklerine ait dünyanın en uzun destanıdır.
c) (   ) Şamanizm,yuğ, göktanrı,kımız, kopuz sözcükleriİslamiyetÖncesiTürk Edebiyatına özgüdür.
d) (   ) Koşuk Sözlü Edebiyat Dönemine ait bir türdür.
e) (   ) Destan döneminde olağanüstü olaylar sıkça görülür.
f) (     ) Mesnevi sözlü edebiyat dönemine ait bir türdür.
g) (     )Yaşama tarzı, sanat ve edebiyat eserlerini etkiler.
h) (     )Destanlar günümüze yazılı metinler ile taşınmıştır. 
I)  (     )Tanzimat Fermanının ilanıyla edebiyatımızda Divan Edebiyatı dönemi başlamıştır.
i)  (     ) Köroğlu destanı İslamiyet öncesi Türk destanlarından biri değildir.

2- Aşağıdaki cümlelerde geçen noktalı yerlere uygun kelimeleri yazınız. (10P)

İlk Müslüman Türk devleti……………………………………….…dır.
İlk Müslüman Türk hükümdarı …………………………………...dır.
Koşuk’un halk edebiyatındaki karşılığı  ……………………….dır.
Paylaş