Bu Blogda Ara

Yükleniyor...

18 Nisan 2014 Cuma

OTAKÇILAR LİSESİ 11 SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ 2.DÖNEM 2. YAZILI SORULARI


       1.Metin                                                                                                                                                                                                                   

Kuzey Kore’de iki yük treninin çarpışması sonucu meydana gelen kazada üç bine yakın kişinin öldüğü ya da yaralandığı bildiriliyor. Reuters ajansına yanıcı madde taşıyan iki yük treni çarpıştıktan sonra büyük bir patlama meydana geldi. Yakındaki bir demiryolu istasyonu yandı

 2.Metin

“Bu sabah saat beşte yola çıktık. Yunan’a savaşa gidiyormuşuz. Oysa her yerde yüz fişek bile yok. Bu kadar cephaneyle savaşa değil, ava bile gidilmez. Bundan başka topumuz yok, süvarimiz yok. Kısacası, tümenin ekmeğe tuza varıncaya kadar hiçbir şeyi yok.”

1-) Yukarıdaki metinlerin türlerini yazarak neden bu şekilde düşündüğünüzü açıklayınız. ( 14 puan)

2-) Aşağıdaki cümleleri nesne ve özne çatısına göre inceleyiniz. Çatıyı aradığınız kelimeyi ve kelimenin çatısını cümlelerin karşısına yazınız. (10 puan)
Paylaş

OTAKÇILAR LİSESİ TÜRK EDEBİYATI DERSİ 12. SINIF 2.DÖNEM 2.YAZILI SINAV SORULARI

1.  İhtiyar elini bağrına soktu,
Dedi ki: "İstanbul muhâsarası,
Başlarken aldığım gazâ yarası,
İçinden çektiğim bu altın oktu!.."
        
a.            Yukarıdaki manzum parçanın ölçüsünü,  kafiye örgüsünü ve çeşitlerini üzerinde gösteriniz.(10 P)

2.          “Sanki ben upuzun bir hikâye
                    En okunmadık yerlerimle”

     Umutsuzlar Parkı şiirindeki bu dizelerde: 
a.            Şair kendisini neye benzetmektedir? (5 P)
b.           Şair bu dizelerde ne anlatmak istemektedir? (5 P)

c.            Attila İl¬han'ın "Olmayacak şey bir insanın bir insanı anlaması" dizesi ile Umutsuzlar Parkından alınan dizeler arasında nasıl bir ilişki kurulabilir?  (5 P)

3.   Aşağıdaki boşlukları uygun ifadelerle doldurunuz.(10 P)
Paylaş

11. Sınıf Türk Edebiyatı 2. Dönem 2. Yazılı Sınav Soruları

  1.   Milli Edebiyat akımı 1911 yılında Ömer Seyfettin ve
               I                                                  II
Ali Canip’in çıkardıkları “Yeni Mecmua” dergisi ile
      III                                    IV
başlar.Bu edebiyat, yazı diliyle konuşma dilinin

birleştirilmesini, dilde sadeliği, Türk tarihine ve milli
                                    V
kaynaklara yönelmeyi amaçlar.
Yukarıdaki parçada numaralandırılmış yerlerden hangisinde bilgi yanlışlığı yapılmıştır?

A) I       B) II      C)  III      D) IV       E) V

2. Aşağıdaki özelliklerden hangisi, Tevfik Fikret aittir?
A) İstanbul’a karşı duyulan sevgiyi dile getirme
B) Divan edebiyatı geleneğini sürdürme
C) Tarih-i kadim şiirinde  2.Abdülhamit’e nefretini anlatır.
D) Şiirlerinde sürrealizmden izler bulunur.
E) Türkçeyi aruza ustalıkla uydurma
Paylaş

11. Sınıf Türk Edebiyatı 2. Dönem 2. Yazılı Soruları

1. Milli Edebiyat döneminde; ... düşünceleriyle, ... ve öykü ve makaleleriyle, ... makale ve şiirleriyle, ... edebiyat araştırmalarıyla gelişmeleri sürekli kılmaya çalıştılar.
Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A)   Fuat Köprülü – Ömer Seyfettin
       Ali Canip – Ziya Gökalp
B)   Ziya Gökalp – Ali Canip
      Ömer Seyfettin – Fuat Köprülü
C)   Ali Canip – Fuat Köprülü
      Ömer Seyfettin – Ziya Gökalp
D)   Ziya Gökalp – Ömer Seyfettin
       Ali Canip – Fuat Köprülü
E)   Ömer Seyfettin – Ali Canip
       Ziya Gökalp – Fuat Köprülü

2. Aşağıdakilerden hangisi Tevfik Fikret'in sa­natçı özelliklerinden biri değildir?
A)    Biçimde yaptığı değişiklikle beyit geleneğini kı­rar.
B)    Anlamı bütün şiire yayar, serbest müstezatı geliştirir.
C)    Dili dönemine oranla açık, yalın ve anlaşılırdır.
D)    Aruz ölçüsünü ustalıkla uygular.
E)    Şiiri canlı, devingen bir doğa, ses ve biçim gü­zellikleriyle belirginleşir.
Paylaş

10.SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI ORTALAMA YÜKSELTME VE SORUMLULUK SINAVLARI

                                                            OTAKÇILAR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ
                                    ORTALAMA YÜKSELTME VE SORUMLULUK SINAVLARI
                                                                  SINAV SORU TUTANAĞIDIR
DERSİN ADI     :     TÜRK EDEBİYATI                                 SINIFI               :  10.SINIFLAR
SINAV SÜRESİ :     60 DK                                                    SINAV TARİHİ  : 
PUANLAMA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10Aşağıdaki isimlerden oluşan sınav komisyonumuz 09.09.2011 Cuma günü saat 10.00’da okul müdürünün başkanlığında toplanarak; sınav sorularını aşağıya çıkarmış olup puanlama bareminin
Yukarıda belirtildiği şekilde olmasını kararlaştırmıştır.
Sınav Komisyon Başkanı
    Okul müdürü
Ethem KAHVECİ                                                      ÜYE                             ÜYE                                     ÜYE     
                                                                             
 1 Türk destanlarında işlenen motiflerden 5  tanesini yazınız.
2--İslamiyet öncesi sözlü edebiyatın genel  özelliklerinden üç tanesini yazınız

3-Uygurlara ait destanların adlarını yazınız.
Paylaş

10. SINIF TÜRK EDEBİYATI 2.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI

1. Aşık edebiyatında konusuna göre tabiat güzelliklerini anlatmak veya kadın gibi, sevilen varlıklar için söylenen şiirler …………….. ; savaşları, dövüşleri yiğitçe ve coşkulu anlatan şiirler …………….. diye adlandırılır.
Boşluklara aşağıdaki hangi ifadeler getirilmelidir?
A) Taşlama - Ağıt
B) Güzelleme - Koçaklama
C) Güzelleme - Taşlama
D) Koçaklama - Güzelleme
E) Ağıt – Koçaklama            

2.      Evleri var hâne hâne
         Benleri var dâne dâne
         Saramadan kâne kâne
         Görmedin mi ah civan Aliş’imi
Yukarıdaki dörtlük ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) 8’li hece ölçüsüyle yazılmıştır.
B) a a a b şeklinde kafiyelenmiştir.
C) Zengin kafiye kullanılmıştır.
D) Redif kullanılmıştır.
E) “Kana kana” söyleyişi kafiye için “kâne kâne” olmuştur.
Paylaş

9. Sınıf Türk Edebiyatı 2. Dönem 2. Yazılı Soruları

1.            a)Türk edebiyatından 4 mesneviyi şairi ile birlikte yazınız.  (8p)
            b) “hamse” ne demektir? Tanımlayınız. (2p)
2.            Aşağıdaki metni anlatıcı ( yazar) hangi bakış açısı ile yazmıştır? (5p)
                “ İçinde çok acı saatler geçirmiş olmama rağmen küçük odamdan adeta hüzünle ayrıldım. Mektepte bize bir şiir ezberletmişlerdi. İnsan, yaşadığı yerlerde beraber bulunduğu insanlara görünmez ince tellerle bağlanırmış; ayrılık vaktinde  bu bağlar gerilmeye, kopan keman telleri gibi acı sesler çıkarmaya başlar, hep birinin gönlümüzden kopup ayrılması bir ayrı sızı uyandırırmış. Bunu yazan şair ne kadar haklıymış!”
Cevap: ________________________
3.            Aşağıdaki masalla ilgili boşlukları uygun şekilde doldurunuz. (5p)
 Masallar, ____________________________________ bölümlerinden oluşur.
 Masallarda çoğunlukla _____________ ve ___________________ motifler bulunmaz.
 Masalların __________________________ ‘da doğduğu sanılmaktadır.
Paylaş

OTAKÇILAR LİSESİ İ 10. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ 2. DÖNEM 2. SINAVI

01-  Aşağıdaki XI. ve XII. yüzyıl Türk edebiyatı ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?  

A) Ortaya konan eserlerde yeni kabul edilen İslam dininin prensiplerini öğretme amacı taşınmıştır.
B)  İslamî unsurlar barındıran ilk ürünler bu dönemde verilmiştir.
C) Yeni kültür dairesinin etkisiyle bazı Arapça ve Farsça sözcükler kullanılmaya başlanmıştır.
D) Yazılan eserlerde yerleşik hayata ait bazı izler yansıtılmaya başlanmıştır.
E) Şiirlerde ölçü olarak hece, nazım birimi olarak dörtlük kullanılmaya devam edilmiştir.

02-  I. Kutadgu Bilig, didaktik bir eserdir ve eserde aruz ölçüsü kullanılmıştır.
    II. Divan ü Lügati’t Türk, Arap yazarlar tarafından hazırlanılmıştır.
    III. Atabetü’l Hakayık, Hakaniye lehçesiyle yazılmıştır.
    IV. Divan-ı Hikmet, Türkçenin kaside nazım şekliyle yazılmış ilk eseridir.
Numaralanmış cümlelerin hangi ikisinde verilen bilgiler
yanlıştır?

    A) I-II       B) II-IV         C) III-IV        D) I-IV        E) II-III
Paylaş