Bu Blogda Ara

Yükleniyor...

25 Kasım 2014 Salı

2014-2015 Otakçılar Lisesi 11.Sınıf Türk Edebiyatı I. Dönem I. Yazılı Soruları


         

                                                                                Hüriyet Kasidesi
Ne efsunkâr imişsin ah ey didâr-ı hürriyet                          (Ey hürriyetin güzel yüzü, sen ne büyüleyici imişsin.
Esîr-i aşkın olduk gerçi kurtulduk esâretten                        gerçi esaretten kurtulduk derken senin aşkının esiri olduk.)

Felek her türlü esbâb-ı cefasın toplasın gelsin                    (Felek her türlü eziyet yollarını toplasın gelsin,
 Dönersem kahbeyim millet yolunda bir azîmetten            millet yolunda hizmetten dönersem kahpeyim.)
                                                                  Namık Kemal


Bu şehri Stanbûl ki bî-misl ü bahâdır                             ( Bu İstanbul şehri eşsiz değerdedir, baha biçilmez, Bir taşına                          Bir sengine yekpare Acem mülkü fedadır.                     bütün bir İran ülkesi feda olsun.)
                                                                                      
Bir gevher-i yekpare iki bahr arasında                 ( İki deniz arasında tek bir elmas parçasıdır,                                                             Hurşîd-i cihan-tâb ile tartılsa sezadır.                 dünyayı aydınlatan güneşle tartılsa (aynı kefeye konsa) lâyıktır.)
                                                       NEDİM

1-  yukarıda verilmiş olan kasidelerden de yarralanarak Tanzimat I. dönem şiiri ile Divan şiiri arasındaki benzerlik ve farklılıkları maddeler halinde yazınız.(15p)
2-  Klasizm  akımının özelliklerinden üç madde yazınız. Türk edebiyatındaki temsilcilerinden iki tanesinin ismini yazınız.(12p.)
3-  Tanzimat edebiyatı dönemi şiirindeki büyük bir tartışma neticesinde Servet-i Fünun edebiyatı meydana gelmiştir. Büyük bir kitleyi etkileyen,  Recaizade Mahmut Ekrem ve Muallim Naci arasında geçen bu tartışmayı tarafların görüş ve eserlerini de vererek açıklayınız.(10p)
4-  İbrahim Şinasi'nin edebiyatımızdaki ilklerinden dört tanesini yazınız.(8p)
5-   Ziya Paşa  şiir hayatında yeni ve eski edebiyat arasında bir ikilem yaşamıştır. Ziya Paşa hangi eserinde hangi anlayışı savunduğunu yazınız.(5p)
6-  Aşağıdaki eserlerin türlerini ve yazar/şairlerini yazınız. (20)
Paylaş

2014-2015 11. Sınıflar Türk Edebiyatı I. Dönem I. Yazılı Soru ve CevaplarıSORULAR                                        B
    Hüriyet Kasidesi
Ne efsunkâr imişsin ah ey didâr-ı hürriyet                          (Ey hürriyetin güzel yüzü, sen ne büyüleyici imişsin.
Esîr-i aşkın olduk gerçi kurtulduk esâretten                        gerçi esaretten kurtulduk derken senin aşkının esiri olduk.)


Felek her türlü esbâb-ı cefasın toplasın gelsin                    (Felek her türlü eziyet yollarını toplasın gelsin,
 Dönersem kahbeyim millet yolunda bir azîmetten            millet yolunda hizmetten dönersem kahpeyim.)
                                                                  Namık Kemal

Tecelli yâhut Teselli
Seher vaktıydi çıktım geçen gün kûh-sâre
Ki ses yok bir tarafta sis inmişti civâre
Nümâyândı o yerden deniz sahrâ hiyâbân
Garîbü’l-hâl bir köy müsâdif reh-güzâre
                                       Abdülhak Hamit TARHAN                                                  
                                                                   
1-       Yukarıda verilmiş olan şiirlerden de yararlanarak I. Tanzimat ve II. Tanzimat şiiri arasındaki benzerlik ve farklılıkları maddeler halinde yazınız.(15p)
2-       Romantizm akımının özelliklerinden üç madde yazınız. Türk edebiyatındaki temsilcilerinden iki tanesinin ismini yazınız.(12p.)
3-       Tanzimat Edebiyatının şiirinde geçen eski-yeni tartışması olarak bilinen tartışmayı yazarları ve eserlerin isimlerini de vererek açıklayınız.(10p)
Paylaş

20 Kasım 2014 Perşembe

İLESAM-AKÇAĞ Roman ve Çocuk Edebiyatı (Hikâye-Roman)-2014 (Kitap Dosyası) Yarışması


Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (İLESAM) ve AKÇAĞ Yayınevi, Türk Edebiyatına yeni eserler ve isimler kazandırmak, Türk Edebiyatına ve Türk kültürüne hizmet etmek amacıyla Roman / Çocuk Edebiyatı (Hikâye-Roman) alanında (KİTAP DOSYASI)  2014 yılında yapılacak bir yarışma düzenleyecektir.
SON KATILIM TARİHİ: 31 Aralık 2014’tür

YARIŞMANIN AMACI:
- Sanata ve edebiyata karşı bir heves oluşturmak, genç kuşaklar arasından yeni yete­nekler   çıkmasına vesile olmak,
-İnceleme ve araştırmayı teşvik etmek,
-Türk Edebiyatına yeni eserler kazandırmak,
-Türk Edebiyatına ve Türk kültürüne hizmet etmek,
-Türkçemizin güzel örneklerle zenginleşmesini sağlamaktır.

ÖDÜLLER:
ROMAN DOSYASI:
1. Olan Eser 1.500 TL. Para Ödülü ile ödüllendirilecektir.
ÇOCUK EDEBİYATI (HİKÂYE ve ROMAN) DOSYASI:
1. Olan Eser 1.500 TL. Para Ödülü ile ödüllendirilecektir.

ORGANLAR:
Paylaş

19 Kasım 2014 Çarşamba

10. Sınıf dil ve Anlatım Kitabı Cevapları- Öğün Yayınları sayfa 77 değerlendirme soruları77
1. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurunuz.
• Doğruluğu ya da yanlışlığı kişiden kişiye değişen, doğruluğu tartışılan düşüncelerin anlatıldığı anlatıma .....öznel ............... anlatım denir.
• Anlatılanların doğruluğu ya da yanlışlığı kişiden kişiye değişmeyen, deney ve gözleme da-
yanan anlatıma .....nesnel ............. anlatım denir.
• Duyu organlarımızla algılayabildiklerimizi anlattığımız anlatıma ..somut..... anlatım denir.
• Anlatıcının kendi deney ve gözlem sonuçlarına dayanarak yaptığı anlatıma ....doğrudan............anlatım denir.
• Anlatıcının kendi deney ve gözlemine dayanmayan, başkasından öğrendiklerini anlattığı
anlatıma .....dolaylı..... anlatım denir.

2. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların sonuna “D”, yanlış olanların sonuna “Y” yazınız.
• Nesnel anlatımlarda duygu, çağrışım ve izlenimlere yer verilmez. (  D )
• Öznel anlatımlarda sanatlı ifadelere yer verilir. (  D )
• “Hiçbir sanatkâr, meydana getirdiği bir şaheser olduğunu iddia etmez.” cümlesi, nesnel bir
cümledir. ( Y )
Paylaş

2014-2015 10. Sınıf dil ve Anlatım Kitabı Cevapları- Öğün Yayınları - Anlatımın ve Anlatıcının Amacı- sayfa 64-70 arası


ARAŞTIRMA
1. Sınıfınıza bilimsel, felsefi ve edebî metinler getiriniz.

2. Orman” konulu bir bilimsel yazı, bir sanat yazısı, bir de günlük hayatla ilgili yazı bulunuz. Bu
yazıları sınıfınıza getiriniz.
Orman Yangınları ve Keçilerin Önemi
Prof. Dr. İbrahim ORTAŞ, Çukurova Üniversitesi. iortas@cu.edu.tr 

Yazın gelmesini çok severim, ancak orman yangınları çıkacak diye de hep endişelenirim. Bu yaz bir tarafta ülkenin yükselen sıcak gündemi, diğer taraftan artan küresel düzeydeki kuraklık ve sıcaklar ile birlikte çıkan orman yangınları da hepimizi üzmektedir.
İki gündür Mersinin Gülnar ilçesinde meydana gelen yangında iki kişi yaşamını yitirdi, yaklaşık 50 kişi dumandan etkilendi, 200 baş hayvan yandı, 9 köyün yangından etkilendiği belirlendi. Yangının büyüklüğü uydulardan çekilen fotoğraftan da görülüğü gibi dumanları Kıbrıs adasının üzerine kadar yayılmış durumdadır. Bir tarım bilimcisi ve ekoloji gönüllüsü olarak bu yangına duyarsız kalınmaması gerektiğini düşünüyorum.
2008 yılı içinde şu ana kadar 642 orman yangını meydan geldi ve bu yangınlardan 18000 dekar orman alanı yanmıştır. Orman yangınlarının bir çok nedeni var. Bir önceki yazımda da belirttiğim gibi çoğunlukla %95 oranında insandan kaynaklandığı artık resmi ağızlardan duyurulmaktadır.
Paylaş

18 Kasım 2014 Salı

2014-2015 9. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ I. DÖNEM I. YAZILI SORULARI                                                               AAAAAAAAA
   2014-2015 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI OTAKÇILAR ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
              9. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ I. DÖNEM I. YAZILI SORULARI
1-Aşağıdaki cümlelerin karşısına  dilin hangi işlevde kullanıldığını yazınız. 10P
Leyla kapıyı aç.                                          …………………………………………………
Ne oldu sana? Bu ne hal?                       ………………………………………………….
Dün Avrasya maratonu koşusu yapıldı. ………………………………………………..
Gençler, bayramınız kutlu olsun!            ………………………………………………..
“Akşam yine akşam yine akşam               ……………………………………………….
Göllerde bu dem bir kamış olsam”          ……………………………………………….

2. Aşağıdaki tabloda boş bırakılan yerleri doldurunuz. (5+5=10p)
                              YUVARLAK      ÜNLÜLER
                        GENİŞ
                     DAR
……………………………………
……………………………………

3.  Aşağıdaki ifadeler doğru ise karşılarındaki paranteze “D” yanlışsa “Y” yazınız.(5x2 =10p)

A- Türkçe yapısı bakımından çekimli diller grubuna girer.         (   )
Paylaş

2014 2015 9. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ I. DÖNEM I. YAZILI SORULARI2014-2015 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI OTAKÇILAR ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
              9. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ I. DÖNEM I. YAZILI SORULARI

1.Aşağıdaki cümlelerde dil hangi işlevlerde kullanılmış karşılarına yazınız? (5x2 =10 p)
Eyvah, ders çalışmayı unuttum!                                ………………………………………..
Lütfen yüksek sesle konuşmayın.                             ………………………………………..
Yarın hava sıcaklığı on derece artacak.                    ………………………………………..
Mısra sonlarındaki ses benzerliğine kafiye denir.   ………………………………………..
Sobaya odun attın mı?                                                 ………………………………………..
2.Aşağıdaki yargılar doğru ise (D),yanlış ise (Y) koyunuz? (5x2 =10 p)  
(   ) Günlük hayatta konuşurken kullandığımız dile yazı dili denir.
(   )Dil en gelişmiş iletişim aracı değildir.
(   )Dil göstergelerinin nasıl oluştuğu kesin olarak bilinmemektedir.
(   ) Geleneklere uygun davranışlar sergilemek doğal gösterge örneklerindendir.
(   )Gösterge sistemlerini inceleyen bilime gösterge bilimi denir.

3.Aşağıdaki boşlukları uygun ifadelerle doldurunuz?(5x2 =10 p)
* Türkçenin ……………………..ile ………………………olmak üzere iki lehçesi vardır.
* Günlük hayatta insanların karşı karşıya geldikleri her an için kullandıkları doğal dile……………….denir.
* Bir Urfalı ile Ordulunun farklı konuşmasına……………………………denir.
* Bir Kırgız ile bir Azeri’nin farklı konuşmasına ………………………denir.
Paylaş