Bu Blogda Ara

Yükleniyor...

17 Eylül 2014 Çarşamba

2014-2015 9. Sınıf dil ve anlatım Ders Kitabı Cevapları- Ada Yayınları- sayfa 11-20 arası
ARAŞTIRMA
1.  İLETİŞİM
Duygu, düşünce ve isteklerin yazı, konuşma ve görsel-işitsel akla gelebilecek her türlü araçla aktarılmasına iletişim denir. Bunun gerçekleştiği yere de bağlam denir

İletişimin kurulmasında altı temel öğe kullanılır:

* Kaynak(Gönderici)
* Alıcı
* İleti (Mesaj)            
* Kanal(İletim yolu)
* Bağlam(Ortam)                  
* Dönüt(Geri bildirim)

* Kaynak(Gönderici): Duygu düşünce ve isteğin aktarılmasında sözü söyleyen kişiye denir.

* Alıcı: İletilen sözü alan kişiye denir.

* İleti (Mesaj): Gönderici ile alıcı arasında aktarılan duygu, düşünce ya da isteğe denir.

* Kanal(Araç): Gönderici ile alıcı arasındaki iletinin gönderilme şekline denir.

Paylaş

2014 2015 12.Sınıf Dil ve anlatım kitabı Cevapları- Paşa Yayınları (sayfa 12-114 arası

b. Toprak adlı metin anlatmaya bağlı bir metindir. Yapıyı oluşturan unsurlar; olay, zaman, mekan, kişilerdir. Anlatım ön plandadır. Kahraman anlatıcı bakış açısı kullanılmıştır.kurmaca bir metindir.
Yıldızlara bakmak:  Göstermeye bağlı bir metindir. Karşılıklı konuşmalar ön plandadır. Açıklamalar parantez içinde verilmiştir.  Hakim bakış açısı kullanılmış. Kurmaca metindir.
Gün Eksilmesin Penceremden: Coşku ve heyecana bağlı metin türüdür. Duygular ön plandadır. Diğerlerinden farklı olarak, olay örgüsü yoktur. Nazım birimi, kafiye örgüsü, ölçü, kafiye yapıyı oluşturan unsurlardır.
2.Etkinlik
a.               Metin                                                 Gönderge
                 Toprak                                              Toprağa bakarsan o da sana karşılık verir. Kendine bağlar.
                  Ağustos Böceği ile karıncalar              Çalışıp kazanmanın önemi
                  Yıldızlara Bakmak                              Bakmak ile görmenin farkı, kendi işiyle uğraşıp
                                                                            başkalarının işine karışmama
               Yeter ki Gün Eksilmesin Penceremden    Yaşama sevinci
Paylaş

2014-2015 12. SINIF DİL VE ANLATIM DERS KİTABI CEVAPLARI PAŞA YAYINLARI (67-94SAYFALAR ARASI)

12. SINIF DİL VE ANLATIM DERS KİTABI CEVAPLARI (67-94SAYFALAR ARASI)

Sayfa 67
Hazırlık-
1.   “Hayatımı Yazsam roman olur.” Sözü, romanın insanı baz alarak yaşadığı ya da yaşayabileceği  olayları belirli bir zaman, mekan ve kişiler çerçevesinde anlattığına işaret etmektedir.Çünkü insanoğlu, yaşadığı bu dünyada zamandan, mekandan ve olaylardan bağımsız değildir.
1.   Etkinlik:-
Aşağıda okunması istenilen bazı romanların özetleri ile romanlardan kısa parçalar bu eserlere ulaşamayacak veya tamamını okuyamayacaklar için verilmiştir.Buyrun:
3. Etkinlik-
Halide Edip Adıvar’ın “Ateşten Gömlek” adlı eserine yine şuradan ulaşabilirsiniz:
Sayfa 68
5. Etkinlik:-
Ortak olarak okuduğunuz 3 romanı sınıfta anlatınız.
6. Etkinlik-
Paylaş

2014-201512.Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Cevapları-paşa Yayınları Hikaye Konusu sayfa 36-46 arası

1.ünite   Hikaye sayfa 36-46 arası

1.etkinlik 36. sayfa
1…
2…bu kişinin zevkine bağlı bir seçim. Ben olaya dayalı hikayeleri daha çok seviyorum. Olayın hareketli oluşu hikayeyi akıcı kılıyor.
3. Her olayı aşırı derecede büyütmek insan psikolojisini bozar. Bir olayın üzerine gittikçe sinirler gerilir, istenmeyen tutum ve davranışlar sergilenebilir. Bu yüzden olayları abartmamak, sakin olmaya çalışmak önemlidir.
43. sayfa
2.etkinlik.
Hepsinde de yapıyı oluşturan unsurlar ortaktır. Olay örgüsü, zaman, mekan, kişiler ve dil ve anlatım yapıyı oluşturan unsurlardır.
1 a..Anlatıcı , ilahi bakış açısı anlatıcı kullanılmış. Hikâyenin kahramanı Arzu ile Kamber, mekan, Antep veya Urfa civarı. Aş teması işlenmiş.
b.Kamber’i Arzu’nun babası evlatlık alır. Aruz ile Kamber büyüyünce birlerine aşık olur,sonra evlenirler.
c. Soyut olan tema kişi, zaman ve mekan unsurlarıyla somutlaştırılır. Olayın ortaya çıkmasında bu öğeler önemli bir rol oynar.
Ç.Hikaye İyi-kötü,  acı, ıstırap- mutluluk, ayrılık- kavuşma gibi çatışmalar üzerine kurulmuştur.
d. bu çatışmalar hikaye içerisine yerleştirilerek tema ortaya konur.
3. etkinlik.
a. temalar: ayrılık, gurbet, ölüm, ölümsüz aşk….olabilir.
Paylaş

2014-2015 12.SINIF DİL VE ANLATIM PAŞA YAYINLARI DERS KİTABI CEVAPLARI MASAL-SAYFA 21-35


12.SINIF DİL VE ANLATIM
Sanat metinleri  -Fabl
Sayfa 16-20
Hazırlık
1.Soru. Fabl türündeki metinlerde kahramanlar niçin hayvanlardan seçilmiş olabilir?
c. daha dikkat çekici olması ve akılda kalıcılığı sağaldığı için kahramanlar hayvanlardan seçilir.
s.2 Edebi eserlerin eğitici yönü: her edebi eserin okuyucuya iletmek istediği bir mesaj vardır. Edebi eserler sadece hoşa gitme, insanda estetik duygu ve heyecan uyandırma amaçlı değildir. Aynı zamanda onda fayda da amaçlar arsındadır. İnsanı güzele yönlendirirken faydayı da amaç edinir.
17.sayfa etkinlik1.
a. ….
b. Bu metinlerin tümünün ortak özelliği yapı unsurlarının ortak olmasıdır. Tüm metinlerde yapıyı oluşturan unsurlar(olay örgüsü, zaman, mekan,kişiler, dil ve anlatım) aynıdır.
2.Etkinlik
a.
Paylaş

16 Eylül 2014 Salı

2014-2015 12.sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Cevapları- (Paşa Yayınları)Sanat Metinleri-Fabl ( sayfa 17-20 )


12.SINIF DİL VE ANLATIM
Sanat metinleri  -Fabl
Sayfa 16-20
Hazırlık
1.Soru. Fabl türündeki metinlerde kahramanlar niçin hayvanlardan seçilmiş olabilir?
c. daha dikkat çekici olması ve akılda kalıcılığı sağaldığı için kahramanlar hayvanlardan seçilir.
s.2 Edebi eserlerin eğitici yönü: her edebi eserin okuyucuya iletmek istediği bir mesaj vardır. Edebi eserler sadece hoşa gitme, insanda estetik duygu ve heyecan uyandırma amaçlı değildir. Aynı zamanda onda fayda da amaçlar arsındadır. İnsanı güzele yönlendirirken faydayı da amaç edinir.
17.sayfa etkinlik1.
a. ….
b. Bu metinlerin tümünün ortak özelliği yapı unsurlarının ortak olmasıdır. Tüm metinlerde yapıyı oluşturan unsurlar(olay örgüsü, zaman, mekan,kişiler, dil ve anlatım) aynıdır.
2.Etkinlik
a.
Paylaş

2014-2015 9. Sınıf dil ve Anlatım Ders Kitabı Cevapları- Tümü - EKOYAY sayfa 10- 130 arası

İLETİŞİM   SAYFA 10      HAZIRLIK
1....................
2. Kendi dışında başka bir şeyi gösteren, düşündüren, onun yerini alabilen, sözcük, nesne, görünüş veya olgulara gösterge denir.
1. Dil göstergesi: Söz veya yazıyla gerçekleştirilen her türlü fiil bu gruba girer. Her sözcük bir dil göstergesidir.

2. Doğal gösterge: Doğal güzellikler, yaprakların sararması gibi durumlar doğal göstergelerdir.

3. Sosyal gösterge: Trafik ışıkları, görgü kuralları gibi sosyal ögeler, sosyal göstergelerdir.

İletişimde kullanılan göstergeler

1. Dil göstergeleri: Söz ve yazıyla gerçekleştirilen her eylem bu gruba girer. İnsan duygu ve düşüncelerini en iyi şekilde dil ile anlatır. Dille gerçekleştirilen iletişim resim, şekil, işaret ve vücut diliyle yapılan iletişimden daha güçlü ve daha kullanılışlıdır.

2. Dil dışı göstergeler: Resim, şekil, işaret, hareket, jest ve mimikler bu gruba girer.
Paylaş